2022-23

Beslutningsforslag


B 104

Forslag til folketingsbeslutning om et øget kørselsfradrag i yderkommuner og på visse øer.
Fremsat den: 17. marts 2023


B 70

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af registreringsafgiften.
Fremsat den: 17. marts 2023


B 83

Forslag til folketingsbeslutning om at give borgere mulighed for at tilbagebetale ikkeinddrivelsesparat gæld.
Fremsat den: 16. marts 2023


B 47

Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af spilafhængighed.
Fremsat den: 1. marts 2023


B 43

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe lagerbeskatning for iværksættere og investorer, der børsnoterer deres virksomheder, og i stedet indføre realisationsbeskatning.
Fremsat den: 1. marts 2023


B 10

Forslag til folketingsbeslutning om ikke at indføre momspligt på undervisning (borgerforslag).
Fremsat den: 5. januar 2023


2021-22

Beslutningsforslag


B 193

Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne alle afgifter på benzin og diesel (borgerforslag).
Fremsat den: 25. marts 2022


B 156

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fantomskatten.
Fremsat den: 1. marts 2022


B 155

Forslag til folketingsbeslutning om modernisering af lovgivningen om firmagavekort.
Fremsat den: 1. marts 2022


B 101

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en skattekommission med henblik på et simplere indkomstskattesystem.
Fremsat den: 22. februar 2022


B 80

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af parcelhusreglen ved salg af bolig.
Fremsat den: 2. februar 2022


B 76

Forslag til folketingsbeslutning om at udvide skattefritagelsen for visse selvejende institutioner og almennyttige institutioner og foreninger.
Fremsat den: 27. januar 2022


B 70

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en progressiv formueskat.
Fremsat den: 20. januar 2022


B 14

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk sortliste over skattely.
Fremsat den: 14. oktober 2021


2020-21

Beslutningsforslag


B 293

Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve tjenestemandsreformen fra 1969 og skabe ligestilling i lønforholdet mellem offentlige faggrupper (borgerforslag).
Fremsat den: 9. april 2021


B 263

Forslag til folketingsbeslutning om principbeslutning om niveau for CO2-e-afgift.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 260

Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af loftet over aktiesparekontoen og investorfradraget.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 259

Forslag til folketingsbeslutning om permanent forhøjelse af virksomhedernes fradrag på 130 pct. for investeringer i forskning og udvikling.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 258

Forslag til folketingsbeslutning om tilbagerulning af tredoblingen af skatten på generationsskifte i familieejede virksomheder.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 257

Forslag til folketingsbeslutning om at hæve det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 255

Forslag til folketingsbeslutning om indførsel af et midlertidigt fradrag for køb af lektiehjælp.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 243

Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne lønefterslæbet for kvindedominerede fag i den offentlige sektor.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 227

Forslag til folketingsbeslutning om indførsel af afgift på kød fra drøvtyggere, øget afgift på benzin og diesel og indførsel af forbrugsafgift på flyrejser.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 217

Forslag til folketingsbeslutning om at hæve topskattegrænsen og øge beskæftigelsesfradraget.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 216

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke selskabsskatten.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 215

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skat på arbejdstelefon og arbejdsgiverbetalt internet.
Fremsat den: 9. marts 2021


B 201

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bo- og gaveafgiften.
Fremsat den: 5. marts 2021


B 200

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af betingelserne for at opnå godkendelse som almenvelgørende forening.
Fremsat den: 5. marts 2021


B 197

Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for tabsfradrag i tidligere års overskud.
Fremsat den: 4. marts 2021


B 196

Forslag til folketingsbeslutning om nedsat momssats og forhøjet skattefradrag for reparationer og vedligehold.
Fremsat den: 4. marts 2021


B 167

Forslag til folketingsbeslutning om stop for skattefradrag for udgifter til halalkontrol og halalcertificeringer.
Fremsat den: 25. februar 2021


B 133

Forslag til folketingsbeslutning om at fremme cyklisme ved erhvervskørsel m.v.
Fremsat den: 27. januar 2021


B 98

Forslag til folketingsbeslutning om et byrdestop for det private erhvervsliv og annullering af vedtagne eller aftalte skatteforhøjelser.
Fremsat den: 24. november 2020


B 94

Forslag til folketingsbeslutning om sænkelse af selskabsskatten.
Fremsat den: 19. november 2020


B 93

Forslag til folketingsbeslutning om fuld momsafløftning af erhvervsmæssige restaurationsbesøg.
Fremsat den: 19. november 2020


B 90

Forslag til folketingsbeslutning om at fremrykke afgifterne på cigaretter, så færre børn og unge starter med at ryge.
Fremsat den: 18. november 2020


B 87

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af kontoen til frivillige skatteindbetalinger.
Fremsat den: 13. november 2020


B 14

Forslag til folketingsbeslutning om afgifter på tobak.
Fremsat den: 7. oktober 2020


B 13

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe fantomskatten.
Fremsat den: 7. oktober 2020


B 12

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af fradragsloft for donationer til velgørenhed.
Fremsat den: 7. oktober 2020


2019-20

Beslutningsforslag


B 182

Forslag til folketingsbeslutning om et totalt byrdestop for det private erhvervsliv og annullering af vedtagne skatteforhøjelser.
Fremsat den: 9. juni 2020


B 181

Forslag til folketingsbeslutning om midlertidige skattelettelser.
Fremsat den: 9. juni 2020


B 180

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke selskabsskatten og fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget.
Fremsat den: 9. juni 2020


B 183

Forslag til folketingsbeslutning om fremrykning af skattelettelser fra skattereformen fra 2012.
Fremsat den: 9. juni 2020


B 150

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af fradragsloft for donationer til velgørenhed.
Fremsat den: 10. marts 2020


B 149

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af kontoen til frivillige skatteindbetalinger.
Fremsat den: 10. marts 2020


B 120

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et spilreklamenævn.
Fremsat den: 27. februar 2020


B 103

Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med roadpricing.
Fremsat den: 26. februar 2020


B 80

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et børnepasningsfradrag.
Fremsat den: 30. januar 2020


B 51

Forslag til folketingsbeslutning om udskydelse af indfasning af registreringsafgift for eldrevne køretøjer.
Fremsat den: 3. december 2019


B 20

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et forsimplingsudvalg.
Fremsat den: 31. oktober 2019


B 18

Forslag til folketingsbeslutning om valg af privat inddrivelse for offentlige ikkestatslige fordringshavere.
Fremsat den: 31. oktober 2019


B 17

Forslag til folketingsbeslutning om aldersbetinget skattefritagelse for arbejde som lægdommer eller valgtilforordnet.
Fremsat den: 31. oktober 2019


B 3

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre børn en røgfri fremtid igennem en forhøjelse af afgiften på tobak.
Fremsat den: 2. oktober 2019
Vedtaget den: 12. december 2019


2018-19

Beslutningsforslag


B 153

Forslag til folketingsbeslutning om finansielle og energimæssige krav ved godkendelse af store elforbrugende virksomheder som datacentre i Danmark.
Fremsat den: 30. april 2019


B 137

Forslag til folketingsbeslutning om billigere frugt og grønt.
Fremsat den: 1. marts 2019


B 133

Forslag til folketingsbeslutning om indeksering af børneydelsen for EU-borgere.
Fremsat den: 1. marts 2019


B 119

Forslag til folketingsbeslutning om hjemmel til kommuner til etablering af gratis wi-fi til gavn for borgere og erhvervsliv.
Fremsat den: 1. marts 2019


B 96

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk klimalov nu (borgerforslag).
Fremsat den: 8. februar 2019


B 85

Forslag til folketingsbeslutning om en plan for afvikling af kulbrinteproduktionen i Nordsøen over en periode på 10 år.
Fremsat den: 29. januar 2019


B 84

Forslag til folketingsbeslutning om at udvikle risikovurderinger af scenarier for global opvarmning.
Fremsat den: 29. januar 2019


B 68

Forslag til folketingsbeslutning om beskatning af EU-ansattes løn.
Fremsat den: 12. december 2018


B 62

Forslag til folketingsbeslutning om ændret skattefradrag for kontingenter til fagforeninger.
Fremsat den: 7. december 2018


B 59

Forslag til folketingsbeslutning om beskatning af blyantspenge.
Fremsat den: 7. december 2018


B 58

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre afgift på kød fra drøvtyggere.
Fremsat den: 7. december 2018


B 54

Forslag til folketingsbeslutning om stop for støtte til atomkraft.
Fremsat den: 30. november 2018


B 40

Forslag til folketingsbeslutning om rejseregler for medarbejdere i kommunale forsyningsselskaber.
Fremsat den: 15. november 2018


B 39

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af EU's udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely.
Fremsat den: 13. november 2018


B 38

Forslag til folketingsbeslutning om at ændre de danske udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely.
Fremsat den: 13. november 2018


B 34

Forslag til folketingsbeslutning om dansk sortliste over skattely.
Fremsat den: 9. november 2018


2017-18

Beslutningsforslag


B 95

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af nummerplader med Dannebrog.
Fremsat den: 15. marts 2018


B 89

Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af afgiften på tobak.
Fremsat den: 13. marts 2018


B 83

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter.
Fremsat den: 2. marts 2018


B 29

Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for en bund under selskabsskatten i EU.
Fremsat den: 10. november 2017


B 25

Forslag til folketingsbeslutning om bedre og enklere regler for klimatilpasning i kommuner.
Fremsat den: 3. november 2017


B 19

Forslag til folketingsbeslutning om ikke at udstede skattekort til illegale indvandrere.
Fremsat den: 24. oktober 2017


B 8

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et videreuddannelsesfradrag for udøvende kunstnere.
Fremsat den: 4. oktober 2017


B 7

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kulturservicefradrag.
Fremsat den: 4. oktober 2017


B 6

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kunstnerfradrag for skabende kunstnere.
Fremsat den: 4. oktober 2017


B 4

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af begrænsningen af fradrag for rejseudgifter for udøvende kunstnere.
Fremsat den: 4. oktober 2017


2016-17

Beslutningsforslag


B 132

Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af afgiften på tobak.
Fremsat den: 31. marts 2017


B 133

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skattefordele ved forældrekøbslejligheder.
Fremsat den: 31. marts 2017


B 111

Forslag til folketingsbeslutning om stramninger af skattelovgivningen og straffelovgivningen vedrørende skattekonstruktioner i gråzoner m.v.
Fremsat den: 30. marts 2017


B 106

Forslag til folketingsbeslutning om tiltag for fremme af elbiler.
Fremsat den: 30. marts 2017


B 104

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT.
Fremsat den: 29. marts 2017


B 99

Forslag til folketingsbeslutning om flere ressourcer og flere årsværk til SKATs indsatsområder.
Fremsat den: 28. marts 2017
Vedtaget den: 2. juni 2017


B 97

Forslag til folketingsbeslutning om ansættelse af 1.000 ekstra årsværk til kontrolarbejdet i SKAT.
Fremsat den: 23. marts 2017


B 96

Forslag til folketingsbeslutning om lavere momssats for frugt og grønt.
Fremsat den: 23. marts 2017


B 93

Forslag til folketingsbeslutning om synliggørelse af CO2-udledning fra biomasse i fjernvarmeforsyningen.
Fremsat den: 22. marts 2017


B 92

Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af afgift på biomasse til fjernvarme.
Fremsat den: 21. marts 2017


B 69

Forslag til folketingsbeslutning om nedsat momssats og forhøjet skattefradrag for reparationer og vedligehold.
Fremsat den: 10. februar 2017


B 37

Forslag til folketingsbeslutning om frigørelse af midler fra selvstændige erhvervsdrivendes opsparingskonti til iværksætterinvesteringer.
Fremsat den: 13. december 2016


B 36

Forslag til folketingsbeslutning om højere loft for medarbejderaktier i iværksættervirksomheder.
Fremsat den: 13. december 2016


B 35

Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder og vilkår for private udlån til iværksættere, herunder gennem lånebaseret crowdfunding.
Fremsat den: 13. december 2016


B 33

Forslag til folketingsbeslutning om investorfradrag for investeringer i iværksættervirksomheder.
Fremsat den: 13. december 2016


B 24

Forslag til folketingsbeslutning om dansk tilslutning til det forstærkede samarbejde i EU om en afgift på finansielle transaktioner.
Fremsat den: 16. november 2016


B 2

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.
Fremsat den: 5. oktober 2016
Vedtaget den: 27. oktober 2016


2015-16

Beslutningsforslag


B 176

Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje bundfradraget for sommerhusudlejning.
Fremsat den: 8. april 2016


B 146

Forslag til folketingsbeslutning om anvendelsen af FN's modeloverenskomst ved forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og lav- og mellemindkomstlande.
Fremsat den: 1. april 2016


B 145

Forslag til folketingsbeslutning om større transparens i Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster.
Fremsat den: 1. april 2016


B 144

Forslag til folketingsbeslutning om kommuners adgang til selv at inddrive fordringer.
Fremsat den: 1. april 2016


B 147

Forslag til folketingsbeslutning om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse.
Fremsat den: 1. april 2016


B 123

Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse af jordbeskatning for arealer udlagt til natur med biodiversitetsformål.
Fremsat den: 1. april 2016


B 117

Forslag til folketingsbeslutning om skattemæssig indberetningspligt for virksomheder, der formidler taxi- og/eller fragtkørsel (erhvervsmæssig personbefordring og godskørsel for fremmed regning) via en applikation eller anden it-teknologi.
Fremsat den: 31. marts 2016


B 116

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT.
Fremsat den: 31. marts 2016


B 96

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.
Fremsat den: 18. marts 2016


B 95

Forslag til folketingsbeslutning om ændring i modregning af kommunal brug af driftsindtægter fra kommunale vedvarende energianlæg.
Fremsat den: 18. marts 2016


B 82

Forslag til folketingsbeslutning om indberetningspligt for virksomheder, der formidler udlejning.
Fremsat den: 2. marts 2016


B 54

Forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af de åbne skattelister.
Fremsat den: 21. januar 2016


B 51

Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark tilslutter sig initiativet om et globalt moratorium om stop for nye kulminer og for udvidelse af eksisterende.
Fremsat den: 21. december 2015


B 49

Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af konkurrence og finansiel sikkerhedsstillelse ved statslige udbud af havvindmøller.
Fremsat den: 4. december 2015


B 20

Forslag til folketingsbeslutning om det nationale klimamål 2020.
Fremsat den: 29. oktober 2015


B 18

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas.
Fremsat den: 23. oktober 2015


2014-15

Beslutningsforslag


B 160

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere.
Fremsat den: 8. april 2015


B 136

Forslag til folketingsbeslutning om en lettelse af registreringsafgiften på 1 pct. samt en lettelse af benzin- og dieselafgiften på 1 pct.
Fremsat den: 27. marts 2015


B 102

Forslag til folketingsbeslutning om fortsat afgiftsfritagelse for elbiler m.m.
Fremsat den: 24. marts 2015


B 97

Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne tilladelsen til, at SKAT uden dommerkendelse kan gå ind i private haver.
Fremsat den: 18. marts 2015


B 87

Forslag til folketingsbeslutning om afgift på brændeovne i kollektivt energiforsynede områder.
Fremsat den: 27. februar 2015


B 70

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af bødestraffen for ulovlig import og salg af punktafgiftspligtigt slik og øget kontrol på området.
Fremsat den: 6. februar 2015


B 31

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.
Fremsat den: 14. november 2014


B 30

Forslag til folketingsbeslutning om en pulje til sanering i punktafgifter.
Fremsat den: 14. november 2014


B 29

Forslag til folketingsbeslutning om aflysning af stigningen i forbrugsafgifterne i 2015.
Fremsat den: 14. november 2014


B 28

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af NOx-afgiften.
Fremsat den: 14. november 2014


B 27

Forslag til folketingsbeslutning om videreførelse af boligjobordningen (håndværkerfradraget).
Fremsat den: 14. november 2014


B 26

Forslag til folketingsbeslutning om en pulje til turismeerhvervet.
Fremsat den: 14. november 2014


B 9

Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med bundfradrag og progressiv afgift på energi og vand.
Fremsat den: 10. oktober 2014


B 2

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af almindelig moms på alle typer af tatoveringer.
Fremsat den: 8. oktober 2014


B 153

Forslag til folketingsbeslutning om en uvildig undersøgelse af SKATs behandling af oplysninger vedrørende skattesnydere.


2013-14

Beslutningsforslag


B 115

Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge lovgivningsmæssige hindringer for Danmark som center for kapitalforvaltning.
Fremsat den: 29. april 2014


B 110

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol.
Fremsat den: 11. april 2014


B 87

Forslag til folketingsbeslutning om kompensation til andelshavere for de fejlbehæftede ejendomsvurderinger.
Fremsat den: 2. april 2014


B 65

Forslag til folketingsbeslutning om skattemæssig ligestilling af familieejede ejendomsvirksomheder med andre familieejede virksomheder.
Fremsat den: 19. marts 2014


B 60

Forslag til folketingsbeslutning om udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Fremsat den: 11. marts 2014


B 59

Forslag til folketingsbeslutning om en 10-årig samfundskontrakt.
Fremsat den: 27. februar 2014


B 50

Forslag til folketingsbeslutning om målretning af børne- og ungeydelsen.
Fremsat den: 18. februar 2014


B 17

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.
Fremsat den: 6. november 2013


B 13

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lovkommission om revision af skattekontrolloven.
Fremsat den: 22. oktober 2013


B 3

Forslag til folketingsbeslutning om fremrykning af skattelettelser fra Aftaler om Vækstplan DK.
Fremsat den: 2. oktober 2013


B 2

Forslag til folketingsbeslutning om offentlige ejendomsvurderinger og tilbagebetaling af for meget opkrævet skat.
Fremsat den: 2. oktober 2013


2012-13

Beslutningsforslag


B 109

Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere regler for turneringspoker i foreningsregi.
Fremsat den: 5. april 2013


B 101

Forslag til folketingsbeslutning om en international minimumsgrænse for selskabsskatteprocenten.
Fremsat den: 4. april 2013


B 102

Forslag til folketingsbeslutning om genforhandling af Danmarks dobbeltbeskatningsaftale med Irland.
Fremsat den: 4. april 2013


B 48

Forslag til folketingsbeslutning om fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning til højhastighedsforbindelse.
Fremsat den: 19. december 2012


B 31

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af nummerplader med dannebrog.
Fremsat den: 22. november 2012


B 12

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger.
Fremsat den: 11. oktober 2012


B 2

Forslag til folketingsbeslutning om pulje til skatte- og afgiftslettelser for turismeerhvervet.
Fremsat den: 4. oktober 2012


B 3

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af afgiften på mættet fedt (fedtafgiften).
Fremsat den: 4. oktober 2012


B 4

Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier.
Fremsat den: 4. oktober 2012


B 5

Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse af ligningslovens § 33 A.
Fremsat den: 4. oktober 2012


B 6

Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse af boligjobordningen (håndværkerfradraget).
Fremsat den: 4. oktober 2012


B 7

Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse og udvidelse af boligjobordningen.
Fremsat den: 4. oktober 2012


2011-12

Beslutningsforslag


B 88

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger.
Fremsat den: 15. maj 2012
Vedtaget den: 15. maj 2012


B 66

Forslag til folketingsbeslutning om at undtage forlystelser fra bilag 1 til lov om afgift af elektricitet.
Fremsat den: 10. april 2012


B 67

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af boafgiften.
Fremsat den: 10. april 2012


B 59

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af den midlertidige udligningsskat på pensionsudbetalinger.
Fremsat den: 29. marts 2012


B 56

Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for overførsel af bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere.
Fremsat den: 23. marts 2012


B 54

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af registreringsafgiften.
Fremsat den: 20. marts 2012
Vedtaget den: 20. marts 2012


B 49

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af moms på hotel- og restaurantydelser til 7 pct. og fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser.
Fremsat den: 13. marts 2012
Vedtaget den: 13. marts 2012


B 37

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre, at det altid kan betale sig at arbejde.
Fremsat den: 8. februar 2012
Vedtaget den: 8. februar 2012


B 11

Forslag til folketingsbeslutning om et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom.
Fremsat den: 9. november 2011
Vedtaget den: 9. november 2011


B 8

Forslag til folketingsbeslutning om en kompensationsordning for manglende gennemførelse af boligpakken.
Fremsat den: 27. oktober 2011
Vedtaget den: 27. oktober 2011


2010-11

Beslutningsforslag


B 144

Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af 12. maj 2011 om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) tilbage fra Finansudvalget med henblik på at styrke forudsætningerne for en mobil, fleksibel og efterretningsbaseret indsats mod grænseoverskridende kriminalitet.
Fremsat den: 14. juni 2011


B 141

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af multimedieskatten.
Fremsat den: 1. juni 2011


B 140

Forslag til folketingsbeslutning om et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom.
Fremsat den: 30. maj 2011


B 131

Forslag til folketingsbeslutning om multinationale selskabers skattebetaling.
Fremsat den: 12. april 2011


B 27

Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af punktafgiftssystemet.
Fremsat den: 23. november 2010


B 23

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af iværksætterskatten.
Fremsat den: 17. november 2010


Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.