Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Guide til udvalgsarbejdet

Bilag 2

Regeringens lovprogram 2020-21

Bilag 3

Publikation fra Skattestyrelsen - Tal og tendenser - Indsats mod organiseret svindel

Bilag 4

Halvårlige afrapportering om den fælles myndighedsindsats for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked (indsatsen mod social dumping) i perioden fra 1. januar 2012 – 31. december 2019

Bilag 5

Kopi af svar på spørgsmål til skatteministeren stillet på L 206 – finanslovsforslaget

Bilag 6

Internt dokument

Bilag 7

Henvendelse af 7/10-20 fra KPMG Acor Tax om renteloftreglen i forhold til virksomhedernes grønne omstilling og konkurrenceevne

Bilag 8

Henvendelse af 9/10-20 fra SIFA - Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg om foretræde vedrørende særregel for afgifter på SIFA TV Bingo

Bilag 9

Henvendelse af 12/10-20 fra KPMG ACOR TAX, vedrørende lagerbeskatning af ejendomme

Bilag 10

Orientering om grund- og nærhedsnotat om Kommissionens handlingsplan for toldområdet, fra skatteministeren

Bilag 11

Om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT's arbejde.

Bilag 12

Henvendelse af 12/10-20 fra Spillebranchen, vedrørende det danske spilmarked

Bilag 13

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters be-skatning af udbytte fra danske aktier og forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra soci-ale fonde m.v.)

Bilag 14

Henvendelse af 14/10-20 fra KMPG ACOR TAX, vedrørende ejendomme fritaget for lagerbeskatning.

Bilag 15

Internt dokument

Bilag 16

Henvendelse af 16/10-20 fra KPMG ACOR TAX, vedrørende lagerbeskatning af ejendomme, der har været anvendt i egen drift

Bilag 17

Internt dokument

Bilag 18

Henvendelse af 19/10-20 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af en forudsat ejendomsportefølje på 350 mia.kr.

Bilag 19

Brev til EUU vedrørende udtalelse om regler for administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Bilag 20

Internt dokument

Bilag 21

Kopi af svar på spørgsmål S 35-37 om SIFA TV-Bingo

Bilag 22

EU-nyt, okt. 2020: EU-forslag i 2021 med relevans for Skatteudvalget

Bilag 23

Svartidsstatik for 4. kvartal, folketingsåret 2019-20

Bilag 24

Præsentation af nyt værktøj og idékatalog til integration af verdensmålene i det politiske arbejde, fra den parlamentariske arbejdsgruppe om verdensmålene

Bilag 25

Henvendelse af 22/10-20 fra 92-gruppen om forhandlinger om grøn bilbeskatning

Bilag 26

Orientering vedr. sag ved EU-Domstolen om indeksering af børneydelser, fra beskæftigelsesministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.