Almindelig del

§ 20-spørgsmål

Spm. S 105

Om regeringens nye regel om, at løn over 7 mio. kr. om året ikke kan trækkes fra i skat.

Spm. S 116

Om de 3 ugers indefrosne feriemidler til politibetjente i Færøerne.

Spm. S 13

Om forhøjelsen af fradraget for virksomheders forsknings- og udviklingsinvesteringer.

Spm. S 134

Om beskatning af de indefrosne feriemidler til statsansatte medarbejdere i Færøerne.

Spm. S 19

Om ulovlige cigaretter på markedet.

Spm. S 290

Om at forlænge betalingen yderligere for de udskudte skatter og afgifter som følge af covid-19.

Spm. S 35

Om at undtage SIFA TV-Bingo for afgiftsstigning.

Spm. S 36

Om SIFA TV-Bingo.

Spm. S 37

Om SIFA TV-Bingo.

Spm. S 38

Om at en CO2-afgift kan komme til at skævvride Danmark.

Spm. S 39

Om en CO2-afgift, der ikke kommer til at koste arbejdspladser eller konkurrenceevne.

Spm. S 393

Om pensionister og førtidspensionister, der er ramt af samleverafhængighed.

Spm. S 394

Om at samlevende pensionister og førtidspensionister risikerer at være skattesnydere.

Spm. S 402

Om afgiftsstigningen for onlinespilvirksomheder.

Spm. S 403

Om at sondre mellem private og foreningsbaserede bingo-banko aktiviteter.

Spm. S 546

Om skattepligtige julefrokoster

Spm. S 547

Om skattefrie virksomhedsbetalte medarbejdergoder.

Spm. S 548

Om førtidspensionister der er blevet nedreguleret i indkomst.

Spm. S 564

Om danske statsborgere med udlandsk registreret bil ikke kan komme hjem til jul.

Spm. S 58

Om bankoforeninger.

Spm. S 655

Om dobbeltbeskatning af pendlere.

Spm. S 740

Om muligheden for at oprette mere end en sportspension.

Spm. S 9

Om afgiftsregler for importerede veterankøretøjer.

Spm. S 94

Om et mere fleksibelt håndværkerfradrag.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.