Almindelig del

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvordan det kan være lovligt, at visse tobaksselskaber kan opbygge lagre af stempelmærker, og efter den 1. april 2020 sælge til lavere pris end andre tobaksselskaber, til skatteministeren, kopi til sundheds- og ældreministeren

Spm. B

Samrådsspm. om ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at tobaksprodukter konkurrerer på ulige vilkår pga. forskellige stempelmærker, til skatteministeren, kopi til sundheds- og ældreministeren

Spm. C

Samrådsspm. om, hvordan Skattestyrelsen kan udstede stempelmærker med ulovlig pris, og om Skattestyrelsen fremover vil vejlede virksomheder i, hvad der er lovligt og ulovligt, til skatteministeren, kopi til sundheds- og ældreministeren

Spm. D

Samrådsspm. om, hvad priskrigen på cigaretter har af effekt ift. mængden af førstegangsrygere, til sundheds- og ældreministeren, kopi til skatteministeren

Spm. E

Samrådsspm. om, hvordan regeringen har tænkt sig at sikre, at lovgivningen om tobaksafgifter bliver overholdt fremadrettet, til skatteministeren og sundheds- og ældreministeren

Spm. F

Samrådsspm. om, ministeren og Skatteministeriet bekendt med sagen om Danske Banks fejl i gældsinddrivelsen, til skatteministeren, kopi til justitsministeren

Spm. G

Samrådsspm. om der har været møder mellem ministeren og/eller Skatteministeriet og repræsentanter fra Danske Bank om sagen om fejl i gældsinddrivelse, til skatteministeren, kopi til justitsministeren

Spm. H

Samrådsspm. om Danske Banks gældsinddrivelsessag giver ministeren anledning til at undersøge, om inkassovirksomheder, som har inddrevet gæld på vegne af Danske Bank, ligeledes har gjort dette på et uretmæssigt grundlag, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. I

Samrådsspm. om ministeren i lyset af Danske Banks gældsinddrivelsessag mener, at der er behov for at sikre et fremtidigt grundigere tilsyn, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. J

Samrådsspm. om det efter ministerens opfattelse er god regeringsførelse, at medlemmer af Folketinget ikke kan få svar på spørgsmål om væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser af regeringens politik efter de gældende regnemetoder, til skatteministeren

Spm. K

Samrådsspm. om, hvordan den forslåede lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer skal udformes, til skatteministeren

Spm. L

Samrådsspm. om, hvordan en årlig vurdering af selskabernes ejendomme skal blive retvisende, når selv Skatteforvaltningen har svært ved at vurdere erhvervsejendommes værdi, til skatteministeren

Spm. M

Samrådsspm. om det i lyset af corona-pandemiens påvirkning på erhvervslivet er et hensigtsmæssigt tidspunkt at indføre beskatning, der vil medføre likviditetsdræn, når virksomheder, der udlejer ejendomme, må betale via driftsmidler, til skatteministeren

Spm. N

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 1. december 2020, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. O

Samrådsspm. om, hvorfor ministeren ikke har fundet en løsning for SIFA TV Bingo, til skatteministeren

Spm. P

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 16. marts 2021, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. Q

Samrådsspm. om myndighedernes indsats og samarbejde har været tilfredsstillende i forhold til, at den svindel, som er blevet afsløret i den såkaldte ”Operation Greed”, tilsyneladende er fortsat i nye konstellationer, til skatteministeren og justitsministeren

Spm. R

Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen planlægger at tage for at bekæmpe omfattende svindel, som det er set i den såkaldte Operation Greed, til skatteministeren og justitsministeren

Spm. S

Samrådsspm. om, hvilke eventuelle forbedringer af myndighedssamarbejdet, der er sket i tidsrummet mellem ”Operation Greed” og sagen, der omtales som ”Svindelmaskinen”, til skatteministeren og justitsministeren

Spm. T

Samrådsspm. om, hvorfor Folketinget fik vildledende og misvisende oplysninger om ministerens udbyttemodel, til skatteministeren

Spm. U

Samrådsspm. om den nye udbyttemodel sikrer, at den type af svindel, der blev afsløret i forbindelse med udbyttesagen, ikke vil være mulig, som ministeren lovede i foråret, til skatteministeren

Spm. V

Samrådsspm. om, hvorfor der i svar til Folketinget er blevet givet urigtige oplysninger i svar til Folketingets Skatteudvalg på spørgsmål vedrørende den foreslåede, og pt. i tænkeboks-placerede, nye model for nettoindeholdelse af udbytteskat, til skatteministeren

Spm. W

Samrådsspm. om ministerens holdning til den indholdsmæssige kritik af den foreslåede, og pt. tænkeboks-placerede, nye model for nettoindeholdelse af udbytteskat, fremført af eksperter i artiklen ”Skatte-eksperter: Ny udbyttemodel vil ikke forhindre svindel” bragt på DR’s hjemmeside den 8. marts 2021, til skatteministeren

Spm. X

Samrådsspm. om ministerens syn på, at regeringen i Norge har besluttet, at fremsætte et lovforslag, hvormed norske selskaber fremover skal registrere, hvem deres udenlandske aktionærer er, til skatteministeren

Spm. Y

Samrådsspm. om forskerordningen fungerer efter hensigten, når 50 ud af de 800 danskere, som er på ordningen og dermed kun betaler 32,84 pct. i skat, tjener mere end 7 mio. kr. om året, og når bankdirektører og fodboldspillere kan benytte ordningen, til skatteministeren

Spm. Z

Samrådsspm. om det er hensigtsmæssigt at blande meget forskellige jobfunktioner, herunder flere som intet har med forskning at gøre, under forskerordningen, til skatteministeren

Spm. Æ

Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for at stramme forskerordningen, til skatteministeren

Spm. Ø

Samrådsspm. om, hvilke overvejelser ministeren efterfølgende har gjort sig om en ny udbyttemodel, i forlængelse af ekspertmøde om en ny udbyttemodel og samrådet om en ny udbyttemodel, til skatteministeren

Spm. Å

Samrådsspm. om, hvilken betydning G7-landenes globale skatteaftale af 5. juni 2021 vil få for forhandlingerne i OECD og EU om beskatning af den digitale økonomi generelt, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. AA

Samrådsspm. om at redegøre for, at reglerne om erhvervsklubber og partistøtte er overholdt i forbindelse med et oplæg udarbejdet af skatteministeriet for en socialdemokratisk erhvervsklub, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.