B 23 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af iværksætterskatten.

Radikale Venstre foreslår, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de fornødne ændringer, der sikrer, at beskatningen af unoterede porteføljeaktier (også kaldet iværksætterskatten) afskaffes med virkning fra indkomståret 2010.

Forslagsstillerne henviser bl.a. til, at hensynet til vækst og adgangen til risikovillig kapital gør, at Danmark ikke kan fastholde en unik porteføljebeskatning, som gør det mere attraktivt for kapitalstærke private investorer at investere i vækstiværksættere i vore nabolande end i Danmark.

Fremsat den: 17. november 2010. Forslag som fremsat.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren kender til andre lande i EU, der har henholdsvis den nugældende og den med finanslovsforliget aftalte model for beskatning af selskabers unoterede porteføljeaktier, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på B 23
Spørgsmål 1 DOK428250

Spm. 2

Spm. om ministeren erkender, at på trods af den med finanslovsforliget aftalte statsstøttemodel, så vil beskatning af selskabers unoterede porteføljeaktier være lempeligere i både Sverige og Norge, til skatteministeren
Spørgsmål 2 DOK429167
Spørgsmål 2 på B 23

Spm. 3

Spm. om ministeren erkender, at der ikke er EU-retlig begrundelse for opretholdelse af 10-pct.s-reglen for unoterede aktier, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på B 23
Spørgsmål 3 DOK429179

Spm. 4

Spm. om, hvornår ministeren forventer at gennemføre den i finanslovsaftalen varslede ændring af reglerne for beskatning af selskabers unoterede porteføljeaktier, til skatteministeren
Spørgsmål 4 DOK429190
Spørgsmål 4 på B 23

Spm. 5

Spm. om at oversende analysen af iværksætterskattens konsekvenser, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på B 23
Spørgsmål 5 DOK429238

Spm. 6

Spm. om vurdering af beregningerne fra den danske venture - og kapitalfondsforening DVCA, der estimerer, at Danmark på grund af iværksætterskatten i løbet af de kommende 5-7 år vil miste risikovillig kapital for mellem 4,4 og 14,5 mia. kr., til skatteministeren
Spørgsmål 6 DOK456214
Spørgsmål 6 på B 23

Spm. 7

Spm. om at tilsende udvalget ministerens talepapir fra samrådet den 16. marts 2011 om samrådsspørgsmål A og B, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om redegøre for de hidtidige erfaringer med den ændrede beskatning af unoterede porteføljeaktier i forhold til udenlandske investeringer i danske iværksættervirksomheder, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm A

Samrådsspm. om ministeren er enig i, at iværksætterskattens komplekse regler i praksis er umulig at leve op til for aktionærerne, til skatteministeren

Spm B

Samrådsspm. om at redegøre for de forventede effekter af regeringens bebudede ændringer af iværksætterskatten, samt den nye ordnings konkurrencedygtighed sammenlignet med vores nabolande, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.