B 131 Forslag til folketingsbeslutning om multinationale selskabers skattebetaling.

Beslutningsforslaget pålægger regeringen inden den 1. juni 2011 at igangsætte forhandlinger med Folketingets partier med henblik på at sikre, at multinationale selskaber i højere grad kommer til at betale skat i Danmark. Forhandlingerne skal tage udgangspunkt i den handlingsplan, som den forrige skatteminister fremlagde.

Fremsat den: 12. april 2011. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.