B 102 Forslag til folketingsbeslutning om genforhandling af Danmarks dobbeltbeskatningsaftale med Irland.

Forslaget pålægger regeringen at optage forhandlinger med Irland om ophævelse af de dele af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Irland , som muliggør, at ansatte ved det irske luftfartsselskab Ryan Air, der har base (bopæl) i Billund, ikke beskattes i Danmark, men kun i Irland, hvor selskabets virkelige ledelse har sit sæde.

Forslagsstillerne henviser til, at udenlandske flyselskaber med alternative ansættelsesformer og/eller ekstraordinær skattebegunstigelse, som irske Ryan Air, betyder en forøget konkurrence på løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår og er dermed en kilde til konkurrenceforvridning og social dumping. Forslagets formål er at bringe skattebegunstigelsen af det irske flyselskab Ryan Air til ophør og bringe skatteforholdene på området for luftfart i overensstemmelse med dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Irlands formål: ” … forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter”.

Fremsat den: 4. april 2013. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 28/2-13 fra Flyvebranchens Personale Union

Bilag 2

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/2-13 fra Flyvebranchens Personale Union

Bilag 3

1. udkast til beretning

Bilag 4

2. udkast til beretning

Bilag 5

Beretning afgivet den 26. juni 2013

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.