B 59 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af den midlertidige udligningsskat på pensionsudbetalinger.

Formålet med beslutningsforslaget er at afskaffe den midlertidige udligningsskat på pensionsudbetalinger.

Liberal Alliance mener, at udligningsskatten svækker tilliden til det opsparingsbaserede danske pensionssystem, og at den tilskynder danskerne til at arbejde mindre og overveje en tidligere pension.

Liberal Alliance ønsker derfor at afskaffe udligningsskatten for herved at genoprette tilliden til det danske pensionssystem.

Fremsat den: 29. marts 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

1. udkast til betænkning

Bilag 2

Meddelelse om betænkningsafgivelse over forslaget

Bilag 3

Betænkning afgivet den 23. maj 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.