B 66 Forslag til folketingsbeslutning om at undtage forlystelser fra bilag 1 til lov om afgift af elektricitet.

Formålet med beslutningsforslaget er, at forlystelser skal undtages fra elafgiftslovens bilag 1, således de får mulighed for at få tilbagebetalt elafgift.

Liberal Alliance henviser til, at turismeerhvervets betydning i forhold til den internationale konkurrenceevne er steget betydeligt og med den betydning, forlystelsesvirksomheder har for turismen, er den manglende afgiftsgodtgørelse uforståelig, konkurrenceforvridende og en barriere for udviklingen af forlystelserne fremover.

Konkurrenceudsatte erhverv som forlystelsesparker bør efter Liberal Alliance derfor sidestilles med andre erhverv m.h.t. elafgifter.

Fremsat den: 10. april 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om betænkningsafgivelse over forslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 30. maj 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.