B 67 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af boafgiften.

Formålet med beslutningsforslaget er at afskaffe boafgiften.

Liberal Alliance mener, at det er forkert, at staten skal tjene på familiemedlemmers dødsfald, at skat af arv er en urimelig dobbeltbeskatning, og at den arv, som en afdød efterlader sig, skal tilfalde arvingerne fuldt ud.

Liberal Alliance mener, at det, at ens familie kan høste en del af frugten af et langt arbejdsliv, i langt højere grad skal motivere den enkelte til at yde en ekstra indsats, og derfor ønsker forslagsstillerne at afskaffe boafgiften.

Fremsat den: 10. april 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om betænkningsafgivelse over forslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 30. maj 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.