B 3 Forslag til folketingsbeslutning om fremrykning af skattelettelser fra Aftaler om Vækstplan DK.

Venstre foreslår regeringen at fremsætte lovforslag, der fremrykker ikrafttrædelsen af en række skattelettelser m.v., som blev aftalt i Aftaler om Vækstplan DK, til 1. januar 2014.

Der er tale om følgende skattelettelser: Afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift, forhøjelsen af grænsen for skattekreditter for forskning og udviklingsaktiviteter, nedsættelse af afgiften på brændsel til proces, fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring samt bedre vilkår for momsafregning og en pulje til overskudsvarme.

Fremsat den: 2. oktober 2013. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der åbnes for at stille spørgsmål til beslutningsforslaget

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.