B 13 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lovkommission om revision af skattekontrolloven.

Dansk Folkeparti foreslår, at Folketinget pålægger regeringen at nedsætte en lovkommission, der skal se på en revision af skattekontrolloven.

Lovkommissionen skal nedsættes inden den 1. marts 2014 og skal senest den 1. januar 2015 afslutte sit arbejde med aflevering af en rapport.

Fremsat den: 22. oktober 2013. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der kan stilles spørgsmål til beslutningsforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

1. udkast til beretning

Bilag 5

Afgivet beretning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at modernisere skattekontrolloven, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.