B 50 Forslag til folketingsbeslutning om målretning af børne- og ungeydelsen.

Forslaget pålægger regeringen i indeværende folketingssamling at fremsætte lovforslag, som sikrer, at børne- og ungeydelsen som hovedregel ikke udbetales til forsørgere, hvis børn ikke har bopæl i Danmark.

Fremsat den: 18. februar 2014. Forslag som fremsat.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om det vil være indenfor EU-rettens rammer, hvis regeringen fulgte beslutningsforslag B 50, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.