B 59 Forslag til folketingsbeslutning om en 10-årig samfundskontrakt.

Med beslutningsforslaget pålægges regeringen at indkalde til forhandlinger om en samfundskontrakt, der skal skabe og fastholde job i Danmark. Skatter og afgifter skal holdes i ro i en tidshorisont, der rækker 10 år frem i tiden.

Forslagsstillerne peger på, at det er essentielt, at der er ro og stabilitet omkring rammevilkårene for virksomhederne i Danmark, så det bliver rentabelt at drive forretning i Danmark.

Fremsat den: 27. februar 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til beslutningsforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 4

Betænkning afgivet den 14. maj 2014

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.