B 60 Forslag til folketingsbeslutning om udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Med beslutningsforslaget pålægger Folketinget regeringen at sikre, at udbetalingen af børne- og ungeydelser og børnetilskud sker i overensstemmelse med den af Folketinget vedtagne lovgivning, hvorefter mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, skal have boet eller arbejdet i riget i mindst to år inden for de seneste 10 år, før man har ret til fuld børnefamilieydelse og børnetilskud.

Fremsat den: 11. marts 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til beslutningsforslaget

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 30. april 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om det vil være indenfor EU-rettens rammer, hvis regeringen fulgte beslutningsforslaget, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.