B 110 Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol.

Forslagsstillerne foreslog, at Folketinget pålægger regeringen med virkning fra den 1. januar 2015 at etablere permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol), jf. aftale indgået mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne af 11. maj 2011.

Fremsat den: 11. april 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der kan stilles spørgsmål til beslutningsforslaget

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.