B 31 Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om fuld omkostningsgodtgørelse for udgifter til virksomheder og fonde, som får medhold i sager mod SKAT i det administrative klagesystem. Formålet er at sikre grundlæggende retssikkerhedsmæssige forhold på skatteområdet.

Fremsat den: 14. november 2014. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.