B 30 Forslag til folketingsbeslutning om en pulje til sanering i punktafgifter.

Det foreslås, at Folketinget pålægge regeringen, at der på finansloven for 2015 afsættes en pulje på 250 mio. kr., der målrettes sanering i punktafgifterne.

Fremsat den: 14. november 2014. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.