B 70 Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af bødestraffen for ulovlig import og salg af punktafgiftspligtigt slik og øget kontrol på området.

Forslagsstillerne foreslår, at Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at fremsætte lovforslag om skærpelse af bødestraffen for ulovlig handel med punktafgiftspligtigt slik og om forøgelse af antallet af kontrolbesøg i virksomheder m.v., der handler med punktafgiftspligtige

varer.

Fremsat den: 6. februar 2015. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.