B 87 Forslag til folketingsbeslutning om afgift på brændeovne i kollektivt energiforsynede områder.

Beslutningsforslaget går ud på at indføre en afgift på ejerskab til eller brug af brændeovne i huse, der ligger i områder, som er omfattet af en kollektiv energiforsyning som f.eks. fjernvarme eller naturgas. Formålet er at begrænse afbrænding af biomasse og den heraf følgende luftforurening i byområder.

Fremsat den: 27. februar 2015. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.