B 51 Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark tilslutter sig initiativet om et globalt moratorium om stop for nye kulminer og for udvidelse af eksisterende.

Beslutningsforslaget opfordrer regeringen til, at Danmark tilslutter sig et initiativ om et globalt moratorium om stop for åbning af nye kulminer og for udvidelse af eksisterende, som er fremsat af små østater i Stillehavet. Ifølge FN’s klimapanel skal langt hovedparten af verdens kendte reserver af fossile brændsler blive i jorden, hvis 2 graders-målet skal have en chance for ikke at blive overskredet. Efter forslagsstillernes opfattelse, taler dette i sig selv klart for, at der bør gøres alle bestræbelser på at stoppe for øget indvinding af kul, og at Danmark med sin globale klimaprofil i solidaritet med de truede østater bør støtte initiativet, som har stor symbolværdi.

Fremsat den: 21. december 2015. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.