B 49 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af konkurrence og finansiel sikkerhedsstillelse ved statslige udbud af havvindmøller.

Beslutningsforslaget pålægger regeringen at sikre den stærkest mulige konkurrence i statslige udbud af havvindmøller. Regeringen pålægges herunder ved fremtidige udbud bl.a. at sikre,

at alle med tilstrækkelige finansielle ressourcer til at sikre opførelsen af det pågældende vindmølleprojekt får mulighed for at deltage i udbudsprocessen,

at kravene for at dokumentere soliditet følger almindelig finansieringspraksis,

at kravene ikke på forhånd forhindrer bestemte organisationsformer, og

at der ved vindmølleudbud tilstræbes mindst fem prækvalificerede bydere, således at konkurrencen sikres, og prisen for forbrugerne dermed bliver lavest mulig.

Fremsat den: 4. december 2015. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.