B 96 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.

Beslutningsforslaget pålægger regeringen at tage initiativ til, at Danmark snarest muligt ratificerer den internationale klimaaftale, som blev indgået i Paris i december 2015. Aftalen skal underskrives af mindst 55 parter under klimakonventionen, som repræsenterer mindst 55 pct. af den globale drivhusgasudledning og skal herefter ratificeres. Efter forslagsstillernes opfattelse bør Danmark som et grønt foregangsland vise lederskab og fremskynde processen ved at ratificere aftalen hurtigst muligt.

Fremsat den: 18. marts 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.