B 95 Forslag til folketingsbeslutning om ændring i modregning af kommunal brug af driftsindtægter fra kommunale vedvarende energianlæg.

Beslutningsforslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, så kommuner ikke modregnes i bloktilskud, såfremt kommunerne anvender driftsindtægter fra kommunalt ejede vedvarende energi-anlæg til andre klimaforbedrende tiltag. De gældende regler om modregning er efter forslagsstillernes opfattelse forældede og bør ændres, så kommunerne uden modregning kan anvende overskud fra kommunalt ejede vedvarende energi-anlæg til klimarigtige anvendelser som f.eks. energibesparende tiltag i kommunale ejendomme.

Fremsat den: 18. marts 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.