B 146 Forslag til folketingsbeslutning om anvendelsen af FN's modeloverenskomst ved forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og lav- og mellemindkomstlande.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at anvende FN's modeloverenskomst, når Danmark forhandler dobbeltbeskatningsaftaler med lav- eller mellemindkomstlande. Forslaget har til formål at sikre mere lige forhandlingspositioner, når Danmark forhandler med et udviklingsland.

Det foreslås endvidere, at regeringen udarbejder analyser over fordele og ulemper ved den dobbeltbeskatningsoverenskomst, der forhandles om, både for Danmark og for det land, der forhandles med. Endelig foreslås det, at Danmark løbende evaluerer dobbeltbeskatningsoverenskomster, der er indgået med lav- og mellemindkomstlande.

Fremsat den: 1. april 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.