B 24 Forslag til folketingsbeslutning om dansk tilslutning til det forstærkede samarbejde i EU om en afgift på finansielle transaktioner.

Europa-Kommissionen fremlagde i 2013 et forslag om at indføre en afgift på finansielle transaktioner med generelt alle værdipapirer og andre finansielle instrumenter. Der har ikke været tilslutning til en sådan afgift blandt alle medlemsstater, herunder Danmark.

Ti EU-medlemsstater er ved at etablere et forstærket samarbejde om at indføre en afgift på finansielle transaktioner. Der er endnu ikke opnået enighed blandt de ti medlemsstater om den endelige model.

Med beslutningsforslaget forslås det, at Danmark tilslutter sig det forstærkede samarbejde.

Fremsat den: 16. november 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.