B 37 Forslag til folketingsbeslutning om frigørelse af midler fra selvstændige erhvervsdrivendes opsparingskonti til iværksætterinvesteringer.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om ændring af reglerne for selvstændige erhvervsdrivendes opsparingskonti i virksomhedsskatteordningen, så midler fra disse konti ikke betragtes som hævninger, såfremt de investeres i iværksættervirksomheder.

Beslutningsforslaget sambehandles med beslutningsforslag nr. 35 og 36.

Fremsat den: 13. december 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.