B 69 Forslag til folketingsbeslutning om nedsat momssats og forhøjet skattefradrag for reparationer og vedligehold.

Ifølge beslutningsforslaget pålægges regeringen at sænke momssatsen og hæve fradraget for udvalgte ydelser relateret til reparation og vedligehold.

Konkret forslås det, at momssatsen for reparationer af cykler, lædervarer og tekstiler nedsættes fra 25 pct. til 12 pct. Endvidere foreslås det at give et skattefradrag for arbejdsomkostninger i forbindelse med reparationer af hårde hvidevarer, hvis reparationen udføres i eget hjem.

Formålet med forslaget er at forlænge levetiden for en række produkter, som i dag typisk kasseres, hvis dele af produktet er i stykker.

Forslaget har fundet inspiration fra en lignende model i Sverige.

Fremsat den: 10. februar 2017. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.