B 92 Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af afgift på biomasse til fjernvarme.

Med beslutningsforslaget foreslås det, at pålægge regeringen at udarbejde en analyse af effekter og konsekvenser ved at indføre en afgift på biomasse til fjernvarme.

Regeringen har af flere omgange udsat afgiftsanalysen. Formålet med forslaget er således at fremskynde en analyse af effekten ved at pålægge en afgift på biomasse, der anvendes i fjernvarmeforsyningen.

Fremsat den: 21. marts 2017. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.