B 93 Forslag til folketingsbeslutning om synliggørelse af CO2-udledning fra biomasse i fjernvarmeforsyningen.

Beslutningsforslaget opfordrer regeringen til at synliggøre den CO2, som de enkelte fjernvarmeforsyninger udleder til atmosfæren fra brug af biomasse. Der skal gives offentlig information om biomassekildens art og oprindelse, og i hvilket omfang biomassen er omfattet af den frivillige aftale om bæredygtighedskrav i energisektoren. Informationerne skal fremgå af selskabernes hjemmesider og årsrapporter, og i den årlige nationale energistatistik skal der være et afsnit om biomasse, hvor der redegøres for aspekterne på nationalt plan.

Fremsat den: 22. marts 2017. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.