B 97 Forslag til folketingsbeslutning om ansættelse af 1.000 ekstra årsværk til kontrolarbejdet i SKAT.

Med beslutningsforslaget foreslås det, at pålægge regeringen at fremlægge en plan for at ansætte 1.000 ekstra årsværk til kontrolarbejdet i SKAT.

Formålet med forslaget er, at styrke kontrolarbejdet i SKATs afdeling Indsats. Dette da netop kontrolområdet i SKAT har været omfattet af store besparelser, som ikke tilgodeses i regeringens genopretningsplan for SKAT fra august 2016.

Fremsat den: 23. marts 2017. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.