B 96 Forslag til folketingsbeslutning om lavere momssats for frugt og grønt.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om halvering af momssatsen på frugt og grønt fra 25 til 12,5 pct. pr. 1. januar 2018.

Fremsat den: 23. marts 2017. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.