B 99 Forslag til folketingsbeslutning om flere ressourcer og flere årsværk til SKATs indsatsområder.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen at indkalde til politiske drøftelser med henblik på at tilføre flere ressourcer og årsværk til SKATs indsatsområder. Øgede ressourcer og flere årsværk skal medvirke til, at skattegabet mindskes, indtægterne øges, og at tilliden til skattevæsenet forbedres.

Fremsat den: 28. marts 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.