B 133 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skattefordele ved forældrekøbslejligheder.

Med beslutningsforslaget pålægges regeringen inden 1. januar 2018 at fremsætte lovforslag om afskaffelse af skattefordele ved forældrekøbslejligheder, herunder muligheden for at benytte virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, samt afskaffelse af muligheden for, at forældre kan sælge en bolig til deres børn til 15 pct. under den seneste offentlige ejendomsvurdering. Baggrunden for beslutningsforslaget er et ønske om at fjerne den sociale og økonomiske skævvridning af samfundet, der er forbundet med de gældende regler, idet det typisk vil være de mest velstillede familier, der har mulighed for at benytte de lukrative skattefordele, der er forbundet med udlejning af forældrekøbslejligheder.

Fremsat den: 31. marts 2017. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.