B 243 Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne lønefterslæbet for kvindedominerede fag i den offentlige sektor.

beslutningsforslaget indebærer, at regeringen inden udgangen af 2021 sammen med arbejdsmarkedets parter skal tage initiativ til at aftale en langsigtet plan for, hvordan lønforskellen mellem mands- og kvindedominerede fag i den offentlige sektor kan udlignes.

Fremsat den: 9. marts 2021. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.