B 2 Forslag til folketingsbeslutning om pulje til skatte- og afgiftslettelser for turismeerhvervet.

Forslaget pålægger regeringen at sørge for, at der på finansloven for 2013 afsættes en pulje på 50 mio. kr., som skal gå til skatte- og afgiftslettelser for turismeerhvervet. Formålet er at forbedre konkurrenceevnen og understøtte vækst og jobskabelse.

Fremsat den: 4. oktober 2012. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.