B 5 Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse af ligningslovens § 33 A.

Forslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der genindfører ligningslovens § 33 A inden udgangen af 2012.

Forslagsstillerne henviser bl.a. til, at ophævelsen af ligningslovens § 33 A forringer danske virksomheders konkurrenceevne, og at det er den forkerte vej at gå i en tid med faldende beskæftigelse, stigende ledighed og lav vækst. I stedet skal der arbejdes for at forbedre erhvervslivets rammevilkår, så konkurrencesituationen og mulighederne for at skabe arbejdspladser bedres.

Fremsat den: 4. oktober 2012. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.