B 6 Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse af boligjobordningen (håndværkerfradraget).

Forslaget pålægger regeringen inden udgangen af 2012 at fremsætte lovforslag til bevarelse af boligjobordningen.

Forslagsstillerne henviser til, at ordningen, der blev indført i 2011, har været en succes og bidrager til, at sort arbejde gøres hvidt, ligesom ordningen har øget aktiviteten i erhvervene.

Forslagsstillerne mener på den baggrund, at boligjobordningen skal videreføres i stedet for at afskaffes, som besluttet af regeringen.

Fremsat den: 4. oktober 2012. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.