B 7 Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse og udvidelse af boligjobordningen.

Forslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der bevarer og udvider boliogjobordningen efter 2012, så tilskuddet svarer til det, som gives i henhold til de svenske ROT- og RUT-avdrag.

Forslagsstillerne henviser til, at en bevarelse og forbedring af boligjobordningen vil øge den økonomiske aktivitet, skabe arbejdspladser, øge skatte- og momsindbetalinger, mindske sort arbejde m.v.

Forslagsstillerne mener, at tilskuddet fremover skal øges til 40.000 kr. pr. person svarende til indholdet af den svenske ordning.

Fremsat den: 4. oktober 2012. Forslag som fremsat.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad det vil koste at genindføre den gamle hjemmeserviceordning, som var gældende før boligjobordningen, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.